Bog om Børns trivsel – i familier, der hjemmetræner.

Bogen “Børns trivsel – i familier, der hjemmetræner” af børnelæge Bente Hansen er nu udkommet.

Fra bogens forord:

“At forældre til hjerneskaede børn selv øænsker at varetage træningen af deres børn – i samarbejde med private eventuelt offentlige udbydere – er relativt nyt i Danmark.

Viden på området er sparsom, hvilket blandt andet bevirker, at der i det danske samfund er forskellige opfattelser af, om hjemmetræning er hensigtsmæssig i forhold til familiens og specielt børnenes trivsel. Bestyrelsen i Fonden Mindsteps – der driver et viden- og træningscenter for hjerneskadede børn og unge – besluttede derfor at stå bag et projekt med fokus på børnenes trivsel i hjemmetrænende familier”

Fra konklusionen:
“På baggrund af undersøgelsens resultater er det vurderingen, at familierne trives”

Vi fremsender bogen mod betaling af kuvert/porto.
Kontakt info@mindsteps.dk