Om os

OM MINDSTEPS

Mindsteps tager udgangspunkt i den enkeltes trænings- og undervisningsprogram og behov. Trænings- og undervisningsprogrammet er lavet af den programudbyder, som forældrene har valgt vil være bedst egnet til at fremme netop deres barns udvikling.

Der er metodefrihed, hvilket betyder, at Mindsteps rummer alle, der har et program fra en fysioterapeut, en hjemmetræningsudbyder m. fl. Træningscentret er et et forum, hvor børn/de unge og forældre, har mulighed for at få et stærkt socialt netværk, hvor der i høj grad deles viden og erfaringer med fokus på at se potentialet og på at sikre værdighed og respekt for barnet/den unge bag funktionsnedsættelsen. Men også et sted, hvor forældre og børn kan spejle sig i hinanden og få inspiration til at takle en hverdag med de udfordringer en funktionsnedsættelse fører med sig.

Brugerne kommer i Mindsteps på daglig basis eller nogle gange om ugen. Det er op til familien selv at vurdere behovet. Nogle træner på fuldtid eller på deltid kombineret med børnehave/skole. Mindsteps tilbyder moderne og relevante trænings- og undervisningsfaciliteter, der understøtter udførelsen af træningsprogrammet, så det enkelte barns /den unges udvikling støttes 100 % i forhold til det aktuelle funktionsniveau.

  • Mindsteps drives af en bestyrelse, bestående af forældrene selv.
  • Der er ikke ansat dagligt personale.
  • Mindsteps er åbent 24/7, og hver familie betaler et månedligt kontingent på kr. 2000, – til driften af Mindsteps.

Indmeldelse sker efter aftale med bestyrelsen. Kontakt info@mindsteps.dk