Det sker i Mindsteps

DET SKER I MINDSTEPS

MINDSTEPS ER MODTAGER AF HERLEV KOMMUNES HANDICAPPRIS 2022

Hvert år på den Internationale Handicapdag, som er i dag den 3. december, uddeles der handicappriser i alle kommuner for at hylde FN’s Handicapkonvention.

Til vores store glæde har Herlev Kommunes Handicapråd valgt at give handicapprisen 2022 til Mindsteps.
Nedenstående 8 principper er grundlaget for hele handicapkonventionen:
• Respekt for menneskets naturlige værdighed og personlige autonomi
• Ikke-diskrimination
• Fuld og effektiv deltagelse og inklusion
• Respekt for og accept af forskellighed og mangfoldighed
• Lige muligheder
• Tilgængelighed
• Ligestilling mellem mænd og kvinder
• Børns udviklingsmuligheder og identitet.
Alle, der kommer i Mindsteps, ved, at det er Mindsteps’ værdigrundlag. Det ses også tydeligt i citaterne som de unge i Mindsteps leverer til videoen som blev vist til overrækkelsen af prisen i går.
”Her handler det ikke om handicap men om mennesker”
”Her kan jeg få min egen personlige hjælper, så jeg kan deltage hele tiden hvis jeg vil og med hvad jeg vil. Jeg er fri.”
”Her bliver jeg ikke anset for at være dum, selvom jeg ikke har et verbalt sprog”
”Værdighed for mig er vigtigt. Vi bliver set som os selv og ikke som vores handicap”
Til prisoverrækkelsen i går blev det sagt mange gange, at Mindsteps er en værdig modtager af handicapprisen, fordi Mindsteps bygger på Handicapkonventionens principper.
Vi kunne ikke være mere glade for anerkendelsen, og vil fortsat arbejde for at børn, unge og voksne i Mindsteps har et sted at høre til, og hvor deres handicap ikke definerer hvordan de kan leve deres liv.
Men vi kan ikke gøre det alene. Det er altafgørende, at der bliver lyttet og handlet efter Handicapkonventionens principper, også udenfor Mindsteps’ vægge.
Der er stort set ingen forældre, der får bevilget hjemmetræning til deres barn uden kamp. Også selvom hjemmetræning i den grad understøtter Børns udviklingsmuligheder og identitet.
Og lige nu har vi tre unge, som har ønsket at bruge deres hverdag i Mindsteps’ samværs- og aktivitetstilbud, Mindsteps Aktiv. De har fået afslag. Deres ønsker bliver ikke respekteret, og det kommer i stedet til at handle om kommunal økonomi og kommunal praksis, der skal skubbes til.
To kæmper også med deres kommuner for at få den rigtige handicapkompenserende hjælp og støtte.
Hvis Handicapkonventionens principper skal gælde for børn og unge i Mindsteps, så de kan leve deres liv med fuld og effektiv deltagelse og inklusion og med lige muligheder, så skal deres kommuner vise respekt for menneskets naturlige værdighed og personlige autonomi.
Det sker ikke i dag, men i Mindsteps giver ingen op og vi har hinanden, både når vi fejrer de gode stunder som i går, men også på mandag, hvor der desværre skal kæmpes for de rettigheder, der egentlig helt naturligt burde følge med Handicapkonventionen.
Vi glemmer ikke dagen i går.
Tak til jer, der kom og fejrede den med os ❤️
Anerkendelsen og rosen varmer helt ind i hjertet og giver energi.
På mandag kæmper vi videre, så Handicapkonventionens principper ikke kun forbliver ord på papir, men lever i de mennesker, som har brug for Handicapkonventionens beskyttelse.
Tak til Herlev Kommunes Handicapråd for Handicapprisen 2022.
Det var en forhøjelse at have jer alle på besøg, og vores dør står altid åben ❤️
Kram fra alle os i Mindsteps